My kokoro goes doki doki when a comment is written
Monthly quote: "Winning is all about looking happier than the other guy." -The Doctor

Moving?

6. may 2016 at 11:38 | Yuna
Nebudu tady dlouho zdržovat, ale je dost dobře možné, že se na tento blog nějakou dobu nepodívám, možná taky vůbec, takže bych chtěla jen připomenout že vedu blog v angličtině, kde si můžete přečíst mé články v angličtině :D (wow)

 

Právo na život

9. february 2016 at 20:06 | Yuna |  Hloubání a Dloumání
Tak jsem si říkala, že jsem tu už delší dobu nic nepřidala, proto bych se chtěla jen v rychlosti podělit o jeden z mých úkolů do společenskovědního semináře, který jsem v minulém pololetí vypracovala (dostala jsem jedničku! :D).

Téma úkolu bylo zamyslet se nad daným textem(myšlenkový experiment), který sem hodím tady dolů a k tomu odpovědět na otázky.
Týká se to absolutního práva na život, jak jste mohli odhadnout z nadpisu. Víc už asi nepovím, tak snad jen, hezké čtení~

Harris loterie o přežití
Y a Z předloží následující projekt: v jejích návrhu má každý dostat něco jako číslo do loterie. Kdykoliv mají lékaři dva či více umírajících pacientů, kterým by mohla zachránit život transplantace, a nejsou-li vhodné orgány k dispozicí následkem nějaké "přirozené" smrtí, mohou se obrátit na centrální počítač a požádat jej o vhodného dárce. Počítač z vhodných dárců náhodně zvolí jednoho, který bude zabit a zachrání životy dvou nebo více lidí. Kdyby byl návrh někdy přijat, byl by jistě místo "zabit" použitý nějaký vhodný eufemismus. Možná bychom začali hovořit o tom, že občané byli povoláni, aby "darovali život" ostatním. Vzhledem ke kvalitě transplantačních operací by takový projekt mohl zachránit mnoho lidských životů, o něž v současnosti přicházíme. I když počítáme se ztrátou dárcovských životů, počty předčasně mrtvých by se dramaticky snížily, takže by každý člověk měl větší šanci dožít se vysokého věku. [...]
Předpokládejme, že by meziplanetární cesty odhalily svět s lidmi, jako jsme my, jejíchž společnost je však uspořádána podle zmíněného projektu. Nikdo nemá absolutní právo na život nebo na svobodu bez zásahů, všechno musí být zaměřeno na zajištění toho, aby co největší množství lidí prožilo dlouhý a spokojený život. V takovém světě by člověk, jenž by se snažil utéct, kdyby bylo vylosováno jeho číslo, nebo se bránil a tvrdil, že nikdo nemá právo připravit jej o život, mohl být považován za vraha. Možná bychom v takovém světě žili rádi, možná ne, avšak morálku jeho obyvatel bychom jistě mohli respektovat. Zjevně by nebyla barbarštější, krutější nebo nemorálnější než naše vlastní.

Zdroj: HARRIS, John (1975): The Survival Lottery. Phíhsophy 50, 83.


Where to go next

Advertisement